Wolkom op de website fan Pleatslik Belang Jobbegea en Hoarnstersweach

Op deze website vind je informatie over beide dorpen in de oosthoek van de gemeente Heerenveen die vanuit de historie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Je vindt hier volop informatie over de laatste ontwikkelingen binnen de dorpen, omgeving, de historie, het dorps- en verenigingsleven en de middenstand. Daarnaast vind je een actuele agenda en een link naar De Oosthoek, de eigen krant van Jubbega en Hoornsterzwaag.

Wij stellen je bezoek aan onze website zeer op prijs en hopen je binnenkort ook bij één van de vele activiteiten in ons dorp te mogen begroeten.

Agenda en verslag voorjaarsvergadering

Dinsdag 29 maart is de voorjaarsvergadering PB om 19:45 uur in MFG De Kompenije. De agenda en verslag zijn als bijlagen toegevoegd.

Woonvisie gemeente Heerenveen

Gemeente Heerenveen heeft een nieuwe woonvisie opgesteld voor de periode tot 2020. Deze woonvisie zal verder uitmonden in afspraken tussen de woningcorporaties, de huurdersorganisaties en de gemeente over onder meer de betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit van de woningen van de corporaties. Zie persbericht bijlage.

Ontwerp notitie zonneparken


De gemeente Heerenveen krijgt vaak vragen van initiatiefnemers over de mogelijkheden van zonneparken in het grondgebied. Wat mag wel en wat niet? en waar wel en waar niet? Om duidelijkheid te scheppen hebben we een ontwerp notitie zonneparken ontwikkeld. In deze notitie staan de ruimtelijke criteria waar zonneparken volgens ons aan moeten voldoen. De ontwerp notitie kunt u lezen op onze website via  www.heerenveen.nl/duurzaam