Wolkom op de website fan Pleatslik Belang Jobbegea en Hoarnstersweach

Op deze website vind je informatie over beide dorpen in de oosthoek van de gemeente Heerenveen die vanuit de historie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Je vindt hier volop informatie over de laatste ontwikkelingen binnen de dorpen, omgeving, de historie, het dorps- en verenigingsleven en de middenstand. Daarnaast vind je een actuele agenda en een link naar De Oosthoek, de eigen krant van Jubbega en Hoornsterzwaag.

Wij stellen je bezoek aan onze website zeer op prijs en hopen je binnenkort ook bij één van de vele activiteiten in ons dorp te mogen begroeten.

Genoeg belangstelling voor glasvezel in Oosthoek

In de Oosthoek van Friesland (Hoornsterzwaag en Jubbega) is voldoende belangstelling voor glasvezel. Een peiling heeft uitgewezen dat het aantal deelnemers voldoende is om met het project van start te gaan. Op dit moment heeft 70 procent van de ongeveer 450 adressen aangegeven  belangstelling te hebben. Nu start fase 2, de aanvraag van offertes. Nog steeds kunnen belangstellenden zich opgeven via www.frieslandopglas.nl

Winterwille investeert in verlichting

De ijsbaan van Jubbega aan de Luxemburg is afgelopen weken voorzien
van nieuwe verlichting. Sinds 2010 kon er regelmatig worden geschaatst maar wel bleek dat de verlichting te wensen overliet. Reden om deze te vervangen. Er werden 4 nieuwe grote masten geplaatst met elk 8 zware lampen. Een grote investering, ook omdat er ook diverse kabels moesten worden vervangen. Door het plaatsen van de masten heeft de club nu ook weer peilpunten op de baan waardoor ze in staat is om een perfecte 400 meter baan aan te leggen.

Korting op bouwkavels

In Jubbega worden acht particuliere kavels op het voormalige terrein van obs De
Feart in de verkoop aangeboden. De kavels aan de Schoolweg variëren in oppervlakte
van ca 480 m2 tot ca 610 m2. De twee kavels aan de Ekke Dijkstraweg hebben een
oppervlakte van ca. 737 en 796 m2. Alle kavels hebben de achtertuin op het zuid/
westen. De grondprijs is nu met korting € 164,00 per m2 inclusief BTW.

De Singel wordt verkeersluw

De Singel, de weg tussen Jubbega Derde Sluis
en Gorredijk wordt volgend jaar verkeersluw gemaakt. Er
komen verkeersdrempels en optische wegversmallingen
zo vertelde onze voorzitter Willem van der Vlugt vorige week
op de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Jubbega
Hoornsterzwaag (PB). Gelijktijdig worden er bij de
afslag op de Gorredijksterweg borden geplaatst die het
vrachtverkeer via een andere route richting Derde Sluis
zal leiden.

Asbest eraf, zonnepanelen erop: subsidie is verruimd

De provincie geeft 10 tot en met 13 december tekst en uitleg over de verruiming van de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’.
Naast de verruiming voor agrariërs is de subsidie nu ook beschikbaar voor particulieren en midden- en klein bedrijven met gebouwen die een bestaande of voormalige agrarische bestemming hebben.
Provincie Fryslân organiseert tijdens de Noord-Nederlandse Landbouwbeurs op 10 tot en met 13 december in het WTC te Leeuwarden verschillende informatiebijeenkomsten over de stimuleringsmaatregel. Op de beursvloer vinden woensdag, donderdag en vrijdag zogeheten kennisarena’s plaats voor agrariërs, MKB-bedrijven en particulieren met gebouwen die een bestaande of een voormalige agrarische bestemming hebben. Op woensdagavond 10 december is er om 19:30 uur een bijeenkomst in het WTC voor eigenaren van voormalige agrarische gebouwen. Meer informatie over de stimuleringsmaatregel vindt u www.asbestvanhetdak.nl  U kunt u digitaal aanmelden via www.fryslan.nl/landbouwbeurs