Wolkom op de website fan Pleatslik Belang Jobbegea en Hoarnstersweach

Op deze website vind je informatie over beide dorpen in de oosthoek van de gemeente Heerenveen die vanuit de historie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Je vindt hier volop informatie over de laatste ontwikkelingen binnen de dorpen, omgeving, de historie, het dorps- en verenigingsleven en de middenstand. Daarnaast vind je een actuele agenda en een link naar De Oosthoek, de eigen krant van Jubbega en Hoornsterzwaag.

Wij stellen je bezoek aan onze website zeer op prijs en hopen je binnenkort ook bij één van de vele activiteiten in ons dorp te mogen begroeten.

Asfalteringswerkzaamheden Singel Jubbega

Ter informatie mbt asfaltering van de Singel vanaf 25 april tot en met 20 juni as.

Vrijwilligers gezocht!

Wie-o-wie wil er meedenken om onze dorpenvisie te actualiseren? Voor meer informatie en aanmelding graag reageren via het secretariaat.

De huidige visie kan je vinden op het tabblad "Dorpsvisie".

Het bestuur PB Jubbega & Hoornsterzwaag

Kennis delen over wat er speelt in wijk en dorp

In 2014 heeft Caleidoscoop in opdracht van de gemeente Heerenveen een ‘wijkkrachtscan’ van alle wijken en dorpen gemaakt. De aanpak hierbij is 'Samen Leven is Samen Doen' - gezamenlijk werken aan het versterken van de eigen wijk. Wethouder Jelle Zoetendal: “Met de wijkkrachtscan krijgen de gemeente, bewonersorganisatie en de bij de scan betrokken maatschappelijke partners nog meer inzicht in wat er speelt in een wijk, waar kansen en mogelijkheden liggen, maar ook wat aandachtspunten zijn. Het is nu tijd om deze informatie te delen met inwoners en alle andere betrokkenen in een wijk of dorp. De scan is een momentopname. Om de voortgang te volgen doen we dit voortaan elke twee/drie jaar “. Vanaf eind maart 2015 gaat de gemeente in gesprek met inwoners en maatschappelijke partners.

De digitale versie van de wijkkrachtscan is te zien op:
 
www.caleidoscoop.net/images/Documenten/Wijkkrachtscan%20rapport%20digitale%20versie.pdf


 

 

Hans Spekman, voorzitter van de PvdA naar Heerenveen

Zondag 15 maart a.s. komt Hans Spekman, voorzitter van de PvdA naar Heerenveen.

Plaats: Het Posthuis in Heerenveen. Tijdstip 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

In het kader van de verkiezingen komt Hans Spekman naar Heerenveen.

Hans zal het o.a. hebben over “Van Waarde” , aan de slag met nieuwe politiek wat op het congres van de PvdA is vastgesteld! 

Tevens zijn  Lutz Jacobi, Jacques Monasch, Tweede Kamerleden van de PvdA  aanwezig.

Het Statenlid Wanda Ottens, tevens Van Waarde ambassadeur is aanwezig en zal het hebben over de komende Statenverkiezingen.

Belangstellenden  zijn van harte welkom in het Posthuis.

Campagneteam PvdA Heerenveen

Provinsje begjint Iepenmienskipsfûns: Eltsenien docht mei!

De provinsje Fryslân set yn de mande mei de gemeenten útein mei it Iepenmienskipsfûns. It fûns is fuld mei 2,5 miljoen euro om inisjativen fan ynwenners fan Fryslân fierder te bringen.  Projekten dy’t bydrage oan de leefberens fan wyk, doarp, stêd of streek komme yn ’e beneaming foar subsydzje. Inisjatyfnimmers kinne fan moandei 2 maart oant en mei tiisdei 31 maart  2015 harren ideeën yntsjinje fia www.streekwurkloket.nl.