Dokumintaasjesintrum

Op initiatief van enkele inwoners van Jubbega en Hoornsterzwaag is eind 2006 het Dokumintaasjesintrum Jobbegea-Skuorregea-Hoarnstersweach opgericht. Daarbij werd nauw samengewerkt met de bibliotheek en Plaatselijk Belang Jubbega-Hoornsterzwaag. Het HIP is voortgekomen uit dit dokumintaasjesintrum. Het doel ervan is om ingebrachte privéverzamelingen over Jubbega, Schurega en Hoornsterzwaag
voor de toekomst veilig te stellen. Daarbij gaat het onder meer om foto’s, films, dia’s, knipsels en boeken. Ook wordt nieuw materiaal over deze dorpen verzameld. Zowel de historische als de recente spullen worden op een overzichtelijke manier toegankelijk gemaakt voor belangstellenden. De materialen zijn ook terug te vinden via de catalogus van de bibliotheek.

Lees hier de nieuwste digitale nieuwsbrief.