Dokumintaasjesintrum

Dokumintaasjesintrum JSH

Het Dokumintaasjesintrum Jobbegea - Skuorregea- Hoarnstersweach ofwel Historisch InformatiePunt, kortweg HIP, geeft een goed beeld van de rijke geschiedenis van deze fraaie dorpen in de oosthoek van de gemeente Heerenveen. Die historie wordt op aantrekkelijke wijze gepresenteerd in twee vitrines. Het HIP heeft een eigen herkenbare balie in de bibliotheek, welke is gevestigd in multifunctioneel centrum de Kompenije.

U bent tijdens de openingstijden van harte welkom in het HIP:

Ericalaan 20
8441 VK Jubbega
0516-462424

objubbega@bsfr.nl

Website HIP Jubbega & Hoornsterzwaag:  www.historischinformatiepuntheerenveen.nl/over-ons/hip-jubbega/

 


Openingstijden:
dinsdag     14.00 - 17.30 / 18.00 - 20.00
vrijdag       14.00 - 17.30


Elke dinsdagmiddag (met uitzondering van de zomermaanden) zijn vrijwilligers in het HIP aanwezig om bezoekers te ontvangen, vragen te beantwoorden en materialen te ordenen. Email naar docjsh@hotmail.nl.

Het HIP is niet uit de lucht komen vallen. Eind 2006 werd op initiatief van enkele bewoners van Jubbega en Hoornsterzwaag, in samenwerking met de bibliotheek en met steun van Plaatselijk Belang Jubbega-Hoornsterzwaag, het Dokumintaasjesintrum JSH opgericht. Het doel hiervan is om ingebrachte privéverzamelingen met foto’s, films, dia’s, knipsels en boeken over Jubbega, Schurega en Hoornsterzwaag voor de toekomst veilig te stellen. Ook is het de bedoeling om nieuwe materialen over deze dorpen te verzamelen. Zowel deze historische als actuele zaken worden op een overzichtelijke manier toegankelijk gemaakt.

OPROEP

Het is belangrijk dat historisch materiaal in het bezit van particulieren niet verloren gaat en op de juiste plaats bewaard wordt voor de generaties die na ons komen. Hebt u ook materiaal en wilt u dat (eventueel in bruikleen)
beschikbaar stellen? Neem dan contact op met een van onderstaande personen of de bibliotheek. U mag uw materiaal ook laten kopiëren zodat u het origineel terug kunt krijgen. Alles over Jubbega, Schurega en
Hoornsterzwaag is welkom: boeken, dia`s, krantenknipsels, brochures, foto’s, plakboeken, geluids-en filmopnames enzovoort.                          

 

of bij een van de andere leden: Tjitse Annema, Sytze Blaauw, Andries Foppes, Lukie Klijnstra en Anna Zandstra.

Meer informatie vindt u op:

www.bibliotheekjubbega.nl
www.jubbega-hoornsterzwaag.nl  (klik op historie)