Dokumintaasjesintrum

Nieuwsbrief 2015-1


Plannen Dokumintaasjesintrum 2015.


De nieuwjaarsbijeenkomst voor de participanten en gebruikers van de Kompenije was voor ons Dokumintaasjesintrum JSH de start van activiteiten voor 2015.
Op woensdag 28 januari waren enkele van onze medewerkers te gast in de Storklocatie  “Voltawerk”(=begeleidend wonen) te Gorredijk met een foto-filmpresentatie voor de bewoners. Donderdag 12 februari hebben deze mensen dat herhaald, ditmaal in zorgcentrum
“De Mienthe” eveneens te Gorredijk waar nog verscheidene áld kompenijsters wonen uit de tijd dat onze fraaie accommodatie De Kompenije nog niet gerealiseerd was.
Voor de rest van onze plannen zijn we in middels  de voorbereidingen reeds begonnen.
De maand oktober wordt weer het speerpunt van het jaar wat betreft de bijzondere activiteiten! Zo staat deze maand  in het teken van het 300 jarig bestaan van het “Tsjerkje fan Skuorregea”.  In dit fraaie kerkje worden in oktober ( 4 oktober is de”aftrap” van de festiviteiten)  diverse evenementen georganiseerd waaronder een tentoonstelling waarin wij als Dokumintaasjesintrum onze medewerking zullen verlenen.  Ook zijn de voorbereidingen in samenwerking met de beheerscommissie van het monumentale kerkgebouw in volle gang om een fotoboekwerk te realiseren over het voormalige dorp (thans buurtschap) Skuorregea.
Dan kunt vrijdag  30 oktober vast in uw agenda noteren: Thema-avond  Dokumintaasjesintrum/HIP, met als onderwerp ditmaal de Zuivelfabriek en de Graanmaalderij  van Jubbega (Gorredijksterweg) in De Kompenije!

Dat de vorige thema-avond een impact heeft gehad blijkt uit de vele reacties die we de afgelopen maanden hebben mogen ontvangen.
Het heeft ondermeer geleid tot een initiatief van één van de oud docenten  de heer W. Croese.
Deze oud leraar wil graag een reünie organiseren met zijn oud leerlingen van de Ambachtsschool Jubbega. Voor leerlingen die les hebben gehad van de heer Croese en belangstelling hebben voor een reünie kunnen zich opgeven op E-mail adres:
willemcroese@xs4all.nl  of bij ons Dokumintaasjesintrum.
 
Voor een overzicht van het afgelopen jaar mailen wij een jaaroverzicht van onze activiteiten .
Wij wensen u alvast  een zonnig voorjaar.

Met vriendelijke groet,

Willem van der Vlugt