Nieuws - Woonvisie gemeente Heerenveen

Gemeente Heerenveen heeft een nieuwe woonvisie opgesteld voor de periode tot 2020. Deze woonvisie zal verder uitmonden in afspraken tussen de woningcorporaties, de huurdersorganisaties en de gemeente over onder meer de betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit van de woningen van de corporaties. Zie persbericht bijlage.

Geplaatst op: 16 Februari 2016

terug