Plaatselijk Belang

Vergaderdata

Als bestuur van Plaatselijk Belang komen we maandelijks bij elkaar. Twee maal per jaar is er een openbare ledenvergadering. De eerstvolgende ledenvergadering is de voorjaarsvergadering van 2017 op 14 maart.

Aanvang: 19.45 uur
Locatie:    De Kompenije

Het verslag van de vorige vergadering en de agenda van de komende vergadering kunt u hier downloaden.

Verslag vorige vergadering

Agenda komende vergadering