Speerpunten Duurzame Energie:
· Aanstellen onafhankelijke energieadviseurs verbonden aan Plaatselijk Belang.