Kompenijster Volleybaltoernooi

Plaatselijk Belang

Kompenijster Volleybaltoernooi

13 april wordt  weer het jaarlijkse open Kompenijster Volleybal toernooi georganiseerd.

Vanaf 18.00 uur starten we met teams die spelen in de wedstrijd klasse (minimaal 2 volleyballers ). Of in de recreatie klasse ( maximaal 3 volleyballers).

Uiteindelijk zal er in finale rondes gestreden worden om de titel winnaar open Kompenijster volleybaltoernooi. De insteek is sportieve gezelligheid.

Opgeven voor 6 april.

Voor meer info kijk op de Facebook-pagina