Pearke keatsen & Feint en Faam Party

Rene Jelsma

Pearke keatsen & Feinten Faam Party

Ledenpartij waarbij 2 tegen 2 wordt gekaatst. Elke partuur dient te bestaan uit een heer en dame.

De parturen mogen zelf samengesteld worden

S’ ochtends speelt de jeugd; aanvang 9 uur

’s middags speelt de senioren; aanvang 12 uur

Deelname volwassenen : 8 euro per paar

Deelname Jeugd:            3 euro per persoon

Locatie: achter OBS Op ‘e Grins Te Hoornsterzwaag

Meer info: via https://nl-nl.facebook.com/KeatsferieningOpeGrins