Seniorensoos

Rene Jelsma

Piratenkoor “Storm en averij”

Locatie: De âlde Slûs

Aanvang: 13.00

Vanaf 55 jaar

Kosten: 5 euro