Startbijeenkomst Omgevingsvisie Gemeente Heerenveen

Plaatselijk Belang

Hierbij attendeer ik jullie op een belangrijke start bijeenkomst over de omgevingsvisie gemeente Heerenveen op dinsdagavond 12 maart aanstaande in dorpshuis de Kiekenhof in Nieuwehorne. Zie bijlage !

 

De omgevingsvisie biedt kansen en mogelijkheden om samen na te denken en plannen te maken voor de toekomst van jullie dorp, jullie leefomgeving en de voorzieningen die daar bij horen.  Duurzaamheid, zorg , mobiliteit  zijn  onder andere belangrijke thema’s voor de toekomst. Maar wellicht nog meer.

 

Het komende jaar wordt door de bewoners van de gemeente Heerenveen vorm gegeven aan de inhoud van  omgevingsvisie per dorp / regio. Het is dus nu de kans om mee te denken over de toekomst en wat daar voor nodig is.

 

Op 12 maart is de eerste bijeenkomst.