Verhalen vertellen met Minders Wijnstra, kerkje Schurega

Rene Jelsma