Voorjaars-ALV Plaatselijk Belang

De voorjaarsledenvergadering 2020 is op 24 maart. Aanvang is om 20.00 uur in de Kompenije. Enkele onderwerpen van de agenda: plannen bouwlocatie ‘de Feart’, opknappen dorpskern en het uitreiken van de nieuwjaarscheque. We hopen u allen te zien.

Het bestuur