Hier kunnen de notulen van de laatste ledenvergadering gedownload worden, klik op de datum om de notulen van de betreffende vergadering in te zien. Voor de agenda van de komende ledenvergadering klik je hier.

2017

Jaarverslag 2017

14 november 2017

14 maart 2017

2016

22 november 2016