Plaatselijk Belang 

Centraal in het verenigingsleven van Jubbega en Hoornsterzwaag staat de vereniging voor Plaatselijk Belang (PB). De vereniging is opgericht in 1900 en heeft in de loop der jaren haar bestaan duidelijk bewezen. De doelstelling van de vereniging is om de goede kwaliteit in onze dorpen te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Plaatselijk Belang was jarenlang de initiator voor allerlei plannen die er in Jubbega en Hoornsterzwaag opborrelden. In het bijzonder de laatste jaren is de vereniging meer dan ooit voor de gemeente Heerenveen de gesprekspartner voor de ontwikkelingen in Jubbega en Hoornsterzwaag. Plaatselijk Belang werkt daarbij nauw samen met de door de gemeente aangestelde wijkmanager, maar heeft zoals elk dorp in de gemeente ook de beschikking over een beperkt eigen budget wat door de gemeente ieder jaar wordt verstrekt en wat PB naar eigen goeddunken kan besteden.

Op dit moment heeft Plaatselijk Belang ruim 1000 leden. Door de jaren heen is de vereniging steeds meer de gesprekspartner geworden van vele instanties en zijn we en doorgeefluik van en naar de gemeente Heerenveen. Ook zijn we verantwoordelijk voor de uitvoering van de in 2007 geformuleerde dorpsvisie. Daarnaast onderhouden we goede contacten met bijvoorbeeld de verenigingen in onze dorpen, de provincie, politie, wijkbeheer, Staatsbosbeheer, caleidoscoop en Accolade. Verder is er een goede samenwerking met het bestuur van De Kompenije en de Participantenvereniging.

Ook proberen we zo goed mogelijk te luisteren naar de wensen van onze inwoners en waar mogelijk, onze ondersteuning te verlenen. Samen trachten we steeds een goed plan van aanpak te realiseren in onze dorpen zodat onze inwoners kunnen zeggen: Het is hier goed te wonen. Het is een samenleving waar men zich prettig en thuis kan voelen.