In het voorjaar van 2010 heeft Plaatselijk Belang Jubbega-Hoornsterzwaag een subsidieverzoek ingediend voor het opwaarderen van het bestaande speelveld op de hoek van de Slûsleane in Lippenhuizen en de Schoolweg in Jubbega tot een multifunctioneel speelveld voor jongeren van 10 jaar en ouder. Het verzoek is voortgekomen uit de dorpsvisie van Jubbega en Hoornsterzwaag “Expansie op eigen kracht” uit 2007. Het plan is tot stand gekomen in samenwerking met jongeren uit Jubbega en het jongerenwerk Caleidescoop en de gemeente Heerenveen.

De feestelijke opening was op 21 mei 2012.