In onze dorpen zijn meerdere toneelverenigingen, te weten

ODI

O&O

’t Heideblomke

Fleurich Fierder

Als u meer van een vereniging wilt weten of contact met ze wilt opnemen, kunt op de naam van de betreffende vereniging klikken. Eens in de drie jaren werken de verenigingen samen onder de naam “Stichting Ferdiverdaasje Jobbegea” om gezamenlijk een openluchtspel op te voeren.