Het bestuur van Plaatselijk Belang vergadert ongeveer elke maand. Tweemaal per jaar (in maart en november) is er een algemene ledenvergadering. Kijk in de agenda voor de exacte data. De notulen van de laatste vergadering kunnen hier gedownload worden.