Vergaderdata

Het bestuur van Plaatselijk Belang vergadert in principe elke maand op de derde dinsdag van de maand behalve tijdens de zomervakantie. In de maanden maart en november wordt op die vergaderavond een Algemene Ledenvergadering gehouden in de Kompenije.

De notulen van de Algemene Ledenvergadering kunt u hier vinden.