Speerpunten Voorzieningen:
· Digitale werkplaats, app voor en over Jubbega, Hoornsterzwaag en Schurega.
· Winkelbestemmingen vastleggen via bestemmingsplan(nen).
· Aanstellen van ferbiner (coördineren en afstemmen van activiteiten).
· Onderwijs als constante factor en bereikbaar; ouders en ondernemers meer betrekken bij het onderwijs.
· Plaatsen van AED’s op bereikbare locaties.