Bestuursleden 2017 

In 2017 zaten de volgende mensen in het bestuur van plaatselijk belang

Voorzitter:

René Jelsma

Secretaris:

Henriette Schermer

Penningmeester:

Wikje Talsma

Age Hartsuiker

Henke Veenstra

Brenda Hoornveld

Vacature