Bestuur

In 2019 zitten de volgende mensen in het bestuur

 

Voorzitter:

René Jelsma

Secretaris:

Henriette Schermer

Penningmeester:

Wikje Talsma

Age Hartsuiker

Maaike Terpstra

Brenda Hoornveld

Rob Broers