Bestuursleden 2017 

In 2017 zaten de volgende mensen in het bestuur van plaatselijk belang

Voorzitter:

Willem van der Vlugt

Secretaris:

Henriette Schermer

Penningmeester:

Wikje Talsma

Age Hartsuiker

René Jelsma

Brenda Hoornveld

Vacature