Het centrum van Jubbega is nodig toe aan een opfrisbeurt. Daarom hebben Plaatselijk Belang, HNI en de gemeente Heerenveen de koppen bij elkaar gestoken om dit te realiseren. De bedoeling is dat de inwoners van de Jubbega en Hoornsterzwaag ideeën aandragen hoe zij het centrum vorm willen geven.

Na de toelichting van Bert Broekhuis tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben op 20 mei de wijkwethouder Jelle Zoetendal namens de gemeente, Pieter Hessels, voorzitter van HNI en René Jelsma, voorzitter van Plaatselijk Belang een intentieverklaring ondertekend om met elkaar ervoor te zorgen van Jubbega weer een mooi centrum krijgt.

Vervolgens is er op 3 juni een bijeenkomst met de direct aanwonenden van het centrum geweest. Op 1 juli zal er een gesprek met inwoners van Jubbega en Hoornsterzwaag over de toekomst van het centrum van Jubbega zijn. Klik hier voor meer informatie.