Het centrum van Jubbega is nodig toe aan een opfrisbeurt. Daarom hebben Plaatselijk Belang, HNI en de gemeente Heerenveen de koppen bij elkaar gestoken om dit te realiseren. De bedoeling is dat dit in samenspraak met de inwoners van Jubbega en Hoornsterzwaag gerealiseerd wordt.

Na de toelichting van Bert Broekhuis tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben op 20 mei de wijkwethouder Jelle Zoetendal namens de gemeente, Pieter Hessels, voorzitter van HNI en René Jelsma, voorzitter van Plaatselijk Belang een intentieverklaring ondertekend om met elkaar ervoor te zorgen van Jubbega weer een mooi centrum krijgt.

Er zijn meerdere inspraakavonden georganiseerd  Klik hier voor meer informatie.

19 mei is er een informatie avond georganiseerd waar de inwoners gevraagd wordt wat zij van de plannen vinden. Meer informatie kunt u vinden op de site van gemeente Heerenveen hierover