Speerpunten Dorpszorg:
· Gezamenlijke activiteiten (eten) om vereenzaming te voorkomen.
· Aanstellen van een onafhankelijke zorgcoördinator/meitinker/ferbiner.
· De Kompenije is toegankelijk voor iedereen.
· Voorlichting en preventie op het gebied van gezond leven e.d.
· Sportvoorzieningen voor iedereen.
· Ontmoetingstuin bij De Kompenije.