Speerpunten Samenleven = Samen doen:


 – Digitale dorpsomgeving, website en apptoepassingen.

 – Ferbiner en meitinker constante factor.

 – Doarpsiten bestendigen.

 – Kenniswerkplaats ontwikkelen.

 – Ontmoetingsplek met begeleiding voor jongeren, bestendiging jongerenwerk.

 – Kompenije als culturele en sociale spin in het web, cultuur, gezondheid en sport.