Plaatselijk Belang vindt het jammer dat met de locatie van de oude basisscholen weinig wordt gedaan. Daarom zijn we als Plaatselijk Belang bezig de mogelijkheden te bekijken om ervoor te zorgen, dat deze locaties bebouwd gaan worden. Als we meer weten zullen we dit via de nieuwsbrief met jullie delen.