In 2007 hebben de dorpen van de gemeente Heerenveen op verzoek van het college van B &W een toekomstvisie voor het eigen dorp geschreven. In Jubbega en Hoornsterzwaag werd naar aanleiding van deze dorpsvisie een werkgroep in het leven geroepen met als taak om de actiepunten uit de visie verder uit te werken. Deze werkgroep heeft vervolgens een nieuwe inventarisatie gemaakt van de in totaal 63 actiepunten die in de visie van de beide dorpen werd genoemd.

De omgeving van de dorpen is volgens de eigen inwoners uitstekend geschikt om meer mensen van te laten genieten, maar dat dit bij een groot publiek en bij de eigen bewoners, te onbekend is. De werkgroep kwam echter al snel tot de conclusie dat er niet alleen gekeken moest worden naar Jubbega en Hoornsterzwaag, maar dat het breder getrokken zou moeten worden. Er werd daarop contact gezocht met de omliggende dorpen uit drie gemeenten en het bleek dat ook in deze dorpen aandacht gevraagd wordt voor het promoten van recreatie en toerisme. Men ziet hierin een kans om de leefbaarheid te verhogen en daarnaast zou meer recreatie en toerisme een impuls kunnen zijn voor de lokale economie. Zo is is de Frije Wiken ontstaan.

Klik op het logo voor de website van de Frije Wiken.