Kompenijster Volleybaltoernooi

Rene Jelsma

Kompenijster Volleybaltoernooi

28 april wordt  weer het jaarlijkse open Kompenijster Volleybal toernooi georganiseerd.

Vanaf 18.00 uur starten we met teams die spelen in de wedstrijd klasse (minimaal 2 volleyballers ). Of in de recreatie klasse ( maximaal 3 volleyballers).

Uiteindelijk zal er in finale rondes gestreden worden om de titel winnaar open Kompenijster volleybaltoernooi. De insteek is sportieve gezelligheid.

Opgeven voor 21 april.

Voor meer info kijk op de Facebook-pagina