Algemene Ledenvergadering Najaar 2023

Rene Jelsma

Het bestuur van Plaatselijk Belang Jubbega Hoornsterzwaag nodigt u van harte uit voor de najaarsvergadering op dinsdag 21 november 2023

De ledenvergadering vindt plaats in De Kompenije te Jubbega. Inloop vanaf 19.45 uur en opening om 20.00 uur.

 

Hier kunt u de agenda en de notulen van de vergadering ophalen.